ZÁPIS do kurzov pre šk. rok 2024/25

Nová Dubnica
26.8.2024 (pondelok)
Dubnica nad Váhom
27.8.2024 (utorok)
od 15:00 do 17:30

Angličtina priamou metódou

BS SCHOOL – jediná licencovaná škola pre výučbu priamou metódou v Novej Dubnici a v Dubnici nad Váhom!!

 

ZÁKLADNÉ INFO O KURZE

– kurzy dostupné na našich pobočkách v Novej Dubnici a v Dubnici nad Váhom
– 10 rôznych úrovní (Level 1-10)
– 3 trimestre za školský rok (3×12 týždňov)
– 24 stretnutí za 1 trimester (12 týždňov)
– 2 x 90 minútové stretnutie za týždeň
– 6-8 študentov v triede
199,00 EUR za 1 trimester
(48 x 45 minútová vyučovacia hodina)
– 183,00 EUR = platba s 8% zľavou v prípade platby v júni pred začiatkom šk. roka

V prípade nižšieho počtu (4-5 študenti) sa hodiny skracujú na 2×70 minút týždenne pri cene 215,00 EUR za trimester.

 

AKO FUNGUJE PRIAMA METÓDA?

Priama metóda je riadená konverzácia, ktorá je založená na princípe PUSH & PULLčo v praxi znamená to, že lektor sa spýta otázku, čím na študenta zatlačí (PUSH), a ihneď mu pomáha vytvoriť správnu odpoveď, čo znamená, že ju z neho ťahá (PULL).

Táto metóda je veľmi rýchla a dynamická a dáva študentom priestor rozprávať prakticky celú hodinu. Spôsob učenia sa jazyka pomocou DME je podobný tomu, keď sa učí jazyk malé dieťa, ktoré sa na základe počúvania naučí celé vetné celky bez toho, aby nad nimi hlboko premýšľalo.

 

VÝHODY METÓDY:

– omnoho rýchlejšie a jednoduchšie naučí študenta rozprávať v cudzom jazyku
– pomôže zbaviť sa zábran komunikovať
– 
simuluje reálne cudzojazyčné prostredie

 

ZASADY METÓDY:

Rýchlosť. Učiteľ na hodine hovorí k študentom rýchlo, zachovávajúc prirodzené tempo konverzácie. Aj keď zo začiatku študenti môžu považovať takýto spôsob vedenia hodiny za prekvapujúci, čoskoro si na to zvyknú. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v cudzom jazyku v prirodzenej rýchlosti.

OtázkyUčiteľ sa pýta každú otázku dvakrát, v rýchlosti, automaticky začínajúc odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke ako aj pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou. Učiteľ pasívne nečaká pokiaľ študent odpovie na otázku sám, ale neustále ho nabáda na pohotovú odpoveď. Takto sa u študenta jazyk automatizuje a dostáva sa mu „do krvi“.

Odpovede. Odpovede v nižších úrovniach sú stanovené tak, že ich ani učiteľ, ani študent nemôžu pozmeniť. Študent si tak precvičuje presne tie slová a gramatické javy, ktoré musí bezchybne ovládať. Vo vyšších úrovniach sú prvky vlastnej kreativity povolené, a tak študent vytvára viac originálnych a voľných odpovedí. Študent sa tak najprv učí „noty“ a potom dokáže samostatne tvoriť vety. Za účelom vytvorenia správnych lingvistických návykov, by mal študent rozprávať rýchlo bez prestávok na rozmýšľanie. Tento proces odstraňuje návyk rozmýšľania a prekladania si viet a gramatických javov z rodného jazyka do cudzieho, čo bráni schopnosti porozumieť a rozprávať v prirodzenej rýchlosti. Najlepším spôsobom ako sa naučiť jazyk je jednoducho ním rozprávať. Študenti odpovedajú na otázky lektora v najdlhšej možnej forme. Takýmto spôsobom študent dlho rozpráva a precvičuje si tak slová a gramatické javy priamo v praxi.

Časté opakovanie učiva. Tajomstvo úspechu pri učení sa cudzieho jazyka je opakovanie. Učenie sa jazyka vo veľkej miere pozostáva z vytvárania rýchlych reflexov, ktoré sa podobajú písaniu na stroji alebo hraniu na klavíri. Takéto reflexy môžu byť nacvičené iba spôsobom častého opakovania. Aktivity by sa mali opakovať dovtedy, kým ich študent nie je schopný robiť sám automaticky. Toto je jedna z nepopierateľných výhod tejto metódy oproti iným metódam, kde raz prebraté učivo nie je často opakované a tak zanecháva medzery vo vedomostiach študenta. Takto je zabezpečené, že študent vedomosti nikdy nezabudne.

 

FINÁLNYM VÝSLEDKOM PRE ŠTUDENTA SÚ:

– dynamické hodiny, na ktorých konverzuje 5 až 6 krát častejšie
– učenie sa jazyka prirodzenou cestou – rozprávaní
– postupné odbúravanie strachu z rozprávania
– pripravenosť študenta na reálne cudzojazyčné prostredie

Súkromná jazyková škola
BS SCHOOL – firemná klientela
Ondrej Straka, BSBA
Tel.: 0902-895 222
E-mail: bsschool@bsschool.sk

 

Pobočky:

BS SCHOOL Dubnica n/V
Dagmar Betáková
Tel.: 0910-900 234

BS SCHOOL Nová Dubnica
Bc. Mária Novosadová
Tel.: 0903-893 383

Táto stránka používa súbory cookies. Jej prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close